Dây đai mã lực cao kiểu vát biên V, VX, SP, XP, XH..

.